טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
236.7504
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.100 בניה או שימוש חורג יח' 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.142 שימוש חורג בקרקע או בבניין קיים עד 2000 מ"ר יח' 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.143 שימוש חורג בקרקע או בבניין מעבר ל 2000 מ"ר יח' 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים יח' 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) יח' 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) יח' 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין יח' 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית יח' 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית - מעל 10000 מ"ר יח' 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות יח. 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר יח. 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות יח. 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.802 הריסה יח' 61.74 61.74
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.901 מבנים הפטורים מאגרה - ע. פתח תקווה יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.11.0 אגרת מינימום מע"ק 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.42.4 (ה) מכלי דלק מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.73.0 בניית קיר/גדר למגרש המשמש למגורים יח. 0.37 0.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.74.0 גדר סביב שטח למטרות חקלאיות יח. 0.45 0.45
אגרת בניה אגרות בניה 1.75.0 גדר בטחון- פטורה מתשלום אגרה מ"ר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.76.0 בניית קיר מגן או קיר תומך יח. 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.82 תורן י"ח 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.84.0 עבודות הריסה,לכל העבודה הכלולה מע"ק 297.01 297.01
אגרת בניה אגרות בניה 1.89.0 התקנת צנרת להובלת נפט, גז יח. 0.58 0.58
אגרת בניה אגרות בניה 1.91.0 כל עבודה הטעונה היתר שלא נקבעה לה אגרה בתוספת זו מע"ק 122.47 122.47
אגרות שונות אגרת מידע 1.01.00 אגרת מידע מ"ר 204.00 204.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.01.01 אגרת מידע לחלקות צמודות מ"ר 327.00 327.00
אגרות שונות אגרת מידע 1.01.02 אגרת מידע לחלקה נוספת מ"ר 102.00 102.00