תפקידי הוועדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה

המחלקה לתכנון ובנייה של המועצה האזורית חוף השרון, פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה ובהתאם לתקנותיו. צוות המחלקה,  מקפיד לעמוד לרשות כל תושבי המועצה, לספק מידע רלוונטי ולפעול לצורך זירוז הליכים ולקידום פרויקטים שונים בתחום הבנייה. המחלקה עוסקת בהסדרת הליכי תכנון, בנייה, פיקוח ואכיפה, רישוי ומתן מידע רלוונטי ועדכני בנושאים אלו.

התחום הביצועי

 הוועדה המקומית אחראית לקידום ענייני התכנון ברחבי המועצה – תחום זה מושתת על תכניות מתאר מקומיות, מחוזיות וארציות. כמו כן, אחראית הוועדה על טיפול בתחומים נוספים – מתן היתרי בנייה, אישורי הקלות ואישורי שימושים חורגים, תכניות פיתוח, היטלי השבחה, ופיקוח על הבניה.

תחום האכיפה

הליך האכיפה מתבצע על ידי איתור עבירות בנייה מסוגים שונים ונקיטת אמצעים מנהליים ושיפוטיים בהתאם לסוג העבירה ולרמת חומרתה.

בין תפקידי המחלקה:

  • טיפול בתוכניות בנייה, בכל רמת מורכבות.
  • ליווי וקידום תהליכים להוצאת היתרים להרחבות בנייה ביישובים.
  • סיוע בתכנון ובהוצאה לפועל של תוכניות ביוזמת גורמים מטעם היישובים ו/או יזמים חיצוניים, וכן תכנון יזום ע"י המועצה עצמה.
  • איתור עבירות בנייה ואכיפתן.
  • טיפול במתן תעודות גמר וטפסי 4.
  • אישור הפקעות לצרכי ציבור.
  • טיפול בתביעות פיצויים – בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

מחלקת התכנון והבנייה, מקפידה לעשות שימוש בידע ובכלים המתקדמים הקיימים ברשותה, כדי לקדם תוכניות בנייה שייעודן: לתרום לפיתוח המועצה, לאשר את קבלתם של תושבים חדשים ולהעלות את רמת החיים של כלל התושבים.