אודות מחלקת תשתיות ונכסים

המחלקה עוסקת בשתי נושאים מרכזיים:   

תשתיות שעוסקת בביוב , מתן היתרים לעבודות בדרך, אישורי חפירה לעבודות,  תנועה, תמרור, וכן אישורי כריתה .

נכסים מתן אישורים לטאבו/מנהל, פרצלציה, השבחה, הפקעות, היטלי ביוב פיתוח וסלילה וכד'.

בתחום תשתיות מטפלת המחלקה בנושאים הבאים:

 ביוב -  סתימות הצפות, הדברות, הנחת קווי ביוב

בדיקה ואישור עבודות חפירה להנחת תשתיות של חברות כדוגמת בזק, חברת החשמל, סלקום.

היתר משטרה לעבודות בדרך.

תוכניות תנועה – אישור תוכניות תנועה כדוגמת הוספת חניות, כיכרות, שינוי תמרור וכד'.

פקיד היערות – המלצה לכריתת עצים  (חולים, נמצאים באמצע הדרך, קרסו..)

עבודה מול גופים חיצוניים – תיאום מערכות ומועדים לביצוע.

בתחום הנכסים מטפלת המחלקה בנושאים הבאים:

מתן אישורים להעברת נכסים ורישומם בטאבו/ מנהל.

בדיקת חבות  בהיטל השבחה (בעת מכירה/רכישה).

בדיקת חבות   בהיטלי פיתוח, סלילה ותיעול.

בדיקת חבות בהיטלי ביוב.

פרצלציה

הפקעות