עדכונים

 • 18/04/2021

  הודעה בדבר ביטול ההנחיות המרחביות

  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון מודיעה כי הנחיות מרחביות שפורסמו כדלקמן:

  עיתון דה מרקר               22/12/2020

  עיתון ישראל היום           22/12/2020

  עיתון צומת השרון           25/12/2020

  אתר האינטרנט של הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון בתאריך 20/12/2020

  אתר האינטרנט של המועצה האזורית חוף השרון בתאריך 20/12/2020

  מבוטלות

  ביטול תוקף ההנחיות יחול באופן מידי ואחורה עד למועד פרסומן. בהתאם לא יחולו ההנחיות גם על בקשות להיתר שהוגשו בתקופת הביניים שבין מועד פרסומן ועד מועד ביטולן.

 • הזמנת תור

  החל מיום ראשון 12/07/2020 - לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית במשרדי הוועדה!

  ניתן לקבוע תור לפגישה טלפונית במערכת זימון תורים


  עד לתאריך - 31/08/2021 אין גישה למתניידים בכיסא גלגלים למשרדי הוועדה לתכנון ובנייה.

  כמו כן, שירותי הנכים אינם שמישים. וישנם שירותים לא נגישים במתחם אגף החינוך.

מידע כללי

לידיעתכם החל מתאריך 21.3.2021 וועדה לתכנון ובנייה חוף השרון מתחילה לעבוד עם ממשק טופוקד- רישוי זמין

 

הסבר על ממשק מרכז מיפוי ישראל

 

מדריך מלא לעורכי בקשה 

 

מדידות יועברו אך ורק דרך ממשק מפ"י ולא כפי שאתם מכירים כקובץ dwf+dwg אשר מצורפים ידנית למערכת רישוי זמין,  שאר ההנחיות לגבי צורת עריכת המדידה נשארות כהרגלן ואין כל שינוי

 

הנחיות לעריכת מדידה

 

אנא ממכם פעלו על פי ההנחיות , בקשות שלא יועברו דרך ממש מפ"י יידחו על הסף ללא בדיקת תנאים מוקדמים, אנא היערכו בהקדם.

חדשות

 • הודעה בדבר ביטול ההנחיות המרחביות

  הוועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון מודיעה כי הנחיות מרחביות שפורסמו כדלקמן:

  עיתון דה מרקר               22/12/2020

  עיתון ישראל היום           22/12/2020

  עיתון צומת השרון           25/12/2020

  אתר האינטרנט של הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון בתאריך 20/12/2020

  אתר האינטרנט של המועצה האזורית חוף השרון בתאריך 20/12/2020

  מבוטלות

  ביטול תוקף ההנחיות יחול באופן מידי ואחורה עד למועד פרסומן. בהתאם לא יחולו ההנחיות גם על בקשות להיתר שהוגשו בתקופת הביניים שבין מועד פרסומן ועד מועד ביטולן.

 • 06/04/2021

  עד לתאריך - 31/08/2021 אין גישה למתניידים בכיסא גלגלים למשרדי הוועדה לתכנון ובנייה.

   כמו כן, שירותי הנכים אינם שמישים. וישנם שירותים לא נגישים במתחם אגף החינוך.

 • מדיניות אכיפה

  נוסף לאתר דף מדיניות אכיפה.

 • חדש – ממשק מפ"י לעורכי הבקשות

  החל מיום ה- 21/03/2021 הועדה המקומית חוף השרון מצטרפת לממשק מפ"י בהליך מידע להיתר.

  לנוחיותכם מצורפת מצגת הדרכה של מינהל התכנון.

 • 21/05/2020

  תוקף החלטה לאשר בקשה להיתר - קובץ תקנות

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המרחבית ו/או המועצות, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המרחבית. הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר. המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה בלבד.