מידע תכנוני ורישוי ופיקוח על הבניה
 
כללי
 
כאן תוכלו לקבל מידע על ישיבות הועדה לתכנון ובניה בחוף השרון, וכן מידע על תיקי בניה קיימים ממוחשבים
כמו כן, תוכלו לקבל מידע על תוכניות בניין עיר מפורטות הקשורות במרחב התכנון של חוף השרון.
 
אנא בחר נושא מהתפריט הימני על מנת להתחיל חיפוש אודות המידע התכנונני ו/או ההנדסי