ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המקומית חוף השרון. האתר בהרצה.
אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון בנוסח המקורי במשרדי הועדה המקומית.
העושה שימוש באתר לצורך קבלת החלטות ובכלל עושה כן באחריותו הבלעדית והועדה המקומית ו/או המועצה אינן נושאות באחריות כלשהי בגינו.
מידע תכנוני מחייב הינו מידע החתום ע"י מהנדס הוועדה ו/או כל מי שמורשה לכך.


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ההנדסי של הועדה המקומית חוף השרון
אתר האינטרנט מאפשר שליפת מידע ממאגרי המידע הממוחשבים ויכולת צפייה במערכת מידע גיאוגרפי .
אתר האינטרנט פותח במשותף על ידי הועדה המקומית חוף השרון וחברת קומפלוט.