הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון - דף הבית
2

תפקידי הועדה

ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה חוף השרון
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פועלת מתוקף חוק התכנון והבנייה ותקנותיו. הועדה מופקדת על הסדרת תכנון המועצה, בנייה, שימוש במבנים ובקרקעות.

בתחום הביצוע:
הועדה המקומית אחראית לקידום ענייני התכנון במועצה על ידי קביעת מדיניות תכנון. זאת על ידי המלצה על אישור תכניות מפורטות בסמכות הוועדה המחוזית ואישור תכניות מפורטות אשר בסמכותה.
כמו כן אחראית הועדה על מתן היתרי בנייה לפי הוראות תכניות תקיפות , וכן אישור הקלות ושימושים חורגים לפי שיקול דעתה.
הועדה דנה באישור הפקעות לצרכי ציבור כפי שנקבע בהוראות תכניות תקיפות. מתפקידה - היא גם דנה בתביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה. הועדה המקומית משמשת כגורם אכיפה על ידי איתור עבירות בנייה (בנייה ו\או שימוש ללא היתר או שלא לפי היתר).
זאת על ידי נקיטת אמצעים מנהליים (צווי הפסקת עבודה והריסה) ושיפוטיים (כתבי אישום). פעולה זו מתבצעת על ידי מפקחי הועדה.
תפקיד נוסף של הפיקוח הינו טיפול במתן תעודות גמר וט​פסי 4 (אישור חיבור לרשת החשמל).
תפקידי הועדה