תוקף החלטה לאשר בקשה להיתר - קובץ תקנות

תאריך: 21/05/2020