לאור ההנחיות החדשות בנושא הקורונה לא תתקיים קבלת קהל

תאריך: 15/03/2020

​לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הועדה

ניתן להשאיר דואר בתיבה האדומה בכניסה לועדה